ZRYWKA


Zwożenie wcześniej wyciętego drewna z lasów i wyznaczonych miejsc. Dowóz drewna do szlaków wywozowych.

                          

Zdjęcie